Física en internet: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
Teoría e demostraccións en applets java interactivos, incluíndo tamén vídeos nunha nova versión (http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_)