Exames e apuntes de Física e Química


Repositorio de exames, exercicios e apuntes de Física e Química (ou temas relacionados, como MACT) en formatos abertos...

Niveis

Polo momento, hai temas de (as referencias son unha aproximación ó nivel, pero non teñen por que usarse exactamente nese nivel):

  • Artigos do autor relacionados coa didáctica
  • Útis (follas de cálculo, etc)
  • Varia (programacións e outros)

Se non és un visitante novo, unha recomendación: bótalle unha ollada ós cambios recentes. (haberá arquivos novos, outros actualizados, ...)

Nota: é posible que algún ficheiro teña algún fallo na resolución de exercicios. O autor non se fai responsable de posibles perxuízos que poidera causar algún deses fallos. Para colaborar co repositorio, aumentar os fondos, enviar correccións, etc, poñerse en contacto a traverso do correo electrónico agremon2001 en yahoo de España.

Outros

Sitios en internet de interese para a aprendizaxe da Física e da Química

Sitios relacionados

Blog sobre Física e Química en Ribadeo
Wiki sobre Feiras de Ciencia, en particular na Galiza

Nota sobre responsabilidade

aínda que os erros son corrixidos cando son detectados, non se admiten responsabilidades por posibles perxuízos por uso dos documentos aquí referidos.