Pizarras


encerado_atomos_1.jpg problemas atómica encerado_atomos_2.jpg
Algo sobre química e sociedade:

Apuntes

Exercicios sobre ecuacións químicas
Exercicios e solucións da Miniolimpíada galega de química 2008 (fase zonal, 25/04/2008); enunciados por separado en http://fqribadeo.blogspot.com/2008/04/miniolimpada-galega-de-qumica.html

(

MACT

20070608 Exame da parte de física
20070611 Exame da parte de matemáticas
Exame (20100322)
3ESO_ex_20091214 mact.odt
operacións.odt
números e operacións.odt
Exame final 2009/2010
Setembro 2010
)

Exames

ex_3ESO 20121205 1av pdtes
3ESO_ex_20111212 erros mesturas atomica.odt
3ESO_ex_20120117 r_1ª.odt
3ESO_ex_20111211 mesturas atomica.odt
20111202 erros e sistemas materiais
Estrutura e diversidade da materia e teoría atómica (1/12/2008)
Estrutura e diversidade da materia e comezo de teoría atómica (3/12/2007)
Estrutura e diversidade da materia e comezo de teoría atómica (17/12/2007)
Táboa periódica e enlaces (31/01/2008)
Táboa periódica e enlaces (07/02/2008)
Táboa periódica e enlaces 20090212 (AE)
Táboa periódica e enlaces 20090212
Táboa periódica e enlaces, AE (12/02/2008)
Reaccións químicas, cálculos estequimétricos, ... (29/05/2008)
Reaccións químicas, cálculos estequimétricos, ... (05/06/2008)
Reaccións e formulación AE 20090313
Reaccións e formulación 20090317
Reaccións e formulación 20090323
ex_3 20120319 unións reaccións tipos formulación.odt
Cálculos químicos e Química e sociedade 20090528
Electricidade A 20080612
Electricidade B 20080612
Electricidade 20090603
Electrodinámica 20090603
ex_3 20120615 sociedade electricidade.odt
ex_3 20120618 sociedade electricidade.odt
Exame conxunto todo o curso, setembro 2008
1ª e 2ª av., recuperación 20090525
Exame de setembro 2009
Setembro 2012

Exercicios e outros

Resultados dunha sesión de medidas da clase, en bruto pero con gráficas (200809)
Exercicios de cinemática
3ESO_ex_20100322 mact.odt
enlace químico.pdf


Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas, e escollendo abrir nuna nova fiestra, en xeral poderán verse aumentadas de tamaño.
Esta páxina sobre exames e apuntes de Física e Química en wikispaces foi editada 68 veces. A derradeira modificación ata o momento tivo lugar na data Dec 7, 2012 10:45 am.