Pizarras

intro cinematica 2bac.pdf
mecanica 2Bac intro.pdf
Movemento planetario (Kepler)
Campo gravitatorio.pdf (pizarras versión 2012)
pizarras gravitación.pdf
introduccion_campos_.jpg
mvhsondas.pdf
pizarras optica
campo_gravitatorio_e_electromagnético_.jpg
Física cuántica.pdf
Relatividade pizarra.pdf
Física Moderna
Electromagnetismo

Exercicios

exercicios óptica 3.odt
Exercicio para achar a gráfica axustada a unha recta e o factor de dispersion
Problemas de cinemática, repaso de 1ºBT
exercicios de vectores.odt
exercicios cinemática.odt
problemas mecanica.odt
prácticas.odt
práctica do resorte. Método dinámico.odt
física moderna.odt
electromagnetismo.odt
Exercicio de mallas (repaso de 1º bac)
Problema de campo eléctrico (A. Villar)
óptica
ondas.odt
20100505 ondas e mvhs
gravitacion.odt
dende unha órbita xeoestacionaria ... 20111119
gravitación (2)
Enerxía necesaria para poñer un satélite en órbita xeoestacionaria
gravidade órbitas elípticas.odt
O campo gravitatorio en función da latitude.ods
enerxía e órbita.odt
rotacion.odt
Complemento de matemáticas
estudo gravitacional entre dúas masas.odt
Representacións g(r) e U(r) para a Terra e un suposto planeta oco
varia.odt
algúns exercicios do campo gravitatorio (20121130)

Apuntes

Resume de óptica (borrador)
Óptica (parte 2): óptica 2bac 2010_11 b.zip
Óptica (parte 1): óptica 2bac 2010_11 a.zip
borrador de explicación sobre algúns aspectos no mhs
Borrador de explicación sobre a aproximación do péndulo ó mhs
Cálculos sobre o péndulo composto
Xeración de hipérbola a partires de composición de ondas esféricas:
hiperbola interferencia sonora.ods
hiperbola interferencia sonora2.ods
Demostración da expresión que nos da a variación de frecuencia no efecto Doppler
Vella unidade sobre relatividade (en borrador): UD relatividade.odt

Instrumentos informáticos

Folla de cálculo para construír imaxes por lentes e espellos (v.3)

Exames

ex_2Bac 20121113 Cinemática dinámica Kepler (r)
ex_2Bac 20121108 Cinemática dinámica Kepler
ex_2Bac 20121204 campo gravitatorio
2BT_gravitacion_20111121.odt
2BT_mhs_gravitacion_20111128.odt
2BT_ex_20110523 gravitacion.odt
2BT_ex_200911230gravidade.odt
2BT_ex_20091123 gravidade.odt
Exame incluíndo gravitación e rotación20081204 (2)
Exame incluíndo gravitación e rotación20081202
Exame incluíndo gravitación e rotación 20071116
O mesmo que o anterior, versión recuperación 20071105
Exame de setembro de 20070903
mhs e ondas 20100308
mvhs e ondas 20130226
mvhs e ondas 20130208
2BT_ex_20120125_ondas.odt
Exame sobre mov. vibratorio harmónico sinxelo e ondas 20071210
Exame sobre mov. vibratorio harmónico sinxelo e ondas 20090216
Exame sobre mov. vibratorio harmónico sinxelo e ondas 20090303
Exame da 2ª parte de ondas e electrostática 20080217
Exame do tema de ondas e óptica 20110107
20130320 óptica
electromagnetismo, inducción e ondas, 20100310
Exame da 2ª parte de ondas e electrostática (rep.) 20080227
20130503 em
Electromagnetismo e inducciónn 20100226
nova versión do anterior, 20110519
Magnetismo 20080229
Magnetismo_R 20080303
Electromagnetismo 20090513
Electromagnetismo 20120521
Óptica 20140217
2BT_ex_20120229_óptica_ondasr.odt
Óptica 20110302
Luz e óptica xeométrica 20100423
Luz e óptica xeométrica 20100505
Óptica 20130308
Óptica 20080414
Óptica 20090331
Óptica (R) 20090505
Física relativista, cuántica e nuclear 20080512
Física relativista, cuántica e nuclear 20090520
Relativista, cuáia e nuclear, 20110512
2BT_ex_20120418_moderna.odt
2bac 20130521 física Moderna
Final 2007
Exame final xuño 2008 20080522
Exame final xuño 2009 20090522
Exame final xuño 2010 20100524
Exame setembro 20080902
Exame setembro 2009
Exame setembro 2013

Selectividade

200906
Criterios actuais, curriculo pedido, etc, das PAAU en Galicia: http://ciug.cesga.es/grupos/fisica.php
Exames propostos, criterios, etc, das PAAU en Galicia: http://ciug.cesga.es/exames.php

Fontes

Sobre Newton, Einstein e a ciencia
Nota sobre imaxes: premendo co botón dereito do rato sobre elas, e escollendo abrir nuna nova fiestra, en xeral poderán verse aumentadas de tamaño.
Esta páxina sobre exames e apuntes de Física e Química en wikispaces foi editada 140 veces. A derradeira modificación ata o momento tivo lugar na data Mar 21, 2014 2:06 am.